NIE BYŁEŚ Z NAMI NA SPOTKANIACH, NIC STRACONEGO - SPECJALNIE DLA CIEBIE SPOTKANIE ONLINE JUŻ DZIŚ GODZ. 18.30 https://meet.google.com/pwf-chwc-osw ZAPRASZAM

W dniu 9 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie umów na przygotowanie kolejnej LSR tym razem na lata 2021-2027. Pozyskane środki będą służyć przygotowaniu strategii rozwoju lokalnego kierowanego...

Dnia 22 kwietnia br. został złożony w Urzędzie Marszałkowski Województwa Małopolskiego wniosek o przyznanie pomocy dla Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze w ramach PROW na lata 2014-2020....